Środa, 22 maja 2024. Imieniny: Emila, Neleny, Romy Wyślij kartkę >>>
PDF Drukuj Email
Dodany przez Lukarolus | czwartek, 10 lutego 2011 10:10 | Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 10:50
Ministerstwo Finansów naprawi błąd w sprawie podatku VAT na turnusy rehabilitacyjne

Portal www.damy-rade.org dotarł do projektu Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się wprowadzenie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych świadczonych na zasadach określonych w tej ustawie innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Do dnia 31 grudnia 2010 r. usługi te podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 9 do załącznika nr 4 do tej ustawy. Ustawa z dnia 29 października 2010 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226. poz. 1476) został uchylony załącznik nr 4 do ustawy podatku od towarów i usług, zawierający wykaz usług zwolnionych od VAT. Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do art. 43 cyt. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Przy określaniu nowego zakresu zwolnień odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych ustalając ich zakres z wykorzystaniem przepisów prawa unijnego (w tym dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W wyniku tych zmian od dnia 1 stycznia 2011 r zwolnieniem od podatku od towarów I usług objęte są usługi w zakresie opieki medycznej. służące profilaktyce, zachowaniu. ratowaniu. przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej. Powyższe regulacje nie stanowią podstawy do stosowania zwolnienia od podatku dla usług turnusów rehabilitacyjnych świadczonych przez inne podmioty niż zakłady opieki zdrowotnej.

W związku z tym w projektowanym rozporządzeniu (§ 1 pkt 1 lit. b) proponuje się wprowadzenie zwolnienia od VAT dla pozostałych usług turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych świadczonych na zasadach określonych w tej ustawie oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych.

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie przepisu (§ 2 projektu) umożliwiającego podatnikom zastosowanie zwolnienia od ww. usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie omawianego rozporządzenia. Powyższe rozwiązanie nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego, ponieważ jest korzystne dla podatników. Jednocześnie przepis ten, mający charakter fakultatywny, nie obligowałby podatników, którzy chcieliby pozostać w tym okresie ?przy opodatkowaniu? do dokonywania korekty rozliczeń.

Zagadnienia dotyczące turnusów rehabilitacyjnych są doprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230. poz. 1694), wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10d ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 10c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, w której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane:

  1. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez wojewodę;
  2. wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, z wyłączeniem turnusów organizowanych w formie niestacjonarnej.

Jeżeli podmiot (ośrodek lub organizator) spełnia wymagane warunki uzyskuje wpis (na okres 3 lat) do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez wojewodę. W przypadku niespełniania wymogów lub uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, ośrodek lub organizator zostają wykreśleni z rejestru. Kontrolę ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych przeprowadza wojewoda lub powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Pełnomocnik prowadzi centralną bazę danych ośrodków i organizatorów turnusów posiadających wpis i do rejestru wojewody oraz wydaje krajowy informator o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających taki wpis.

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie zasady, że czynności ściśle związane z usługami turnusów rehabilitacyjnych będą zwolnione od podatku jeżeli:

  1. są one niezbędne do wy konania tej usługi podstawowej zwolnionej z VAT;
  2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W tym celu w § 1 pkt 2 projektu rozporządzenia proponuje się nadać nowe brzmienie treści § 13 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług poprzez powołanie w tym przepisie również dodawanego projektem pkt 25 w § 13 ust. 1.

Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia, uzupełniając określony w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług katalog usług zwolnionych od podatku, są zgodne z art. 132 ust. 1 lit. b i art. 134 ww. dyrektywy 2006/112/WE. Usługi turnusów rehabilitacyjnych świadczone przez inne podmioty niż zakłady opieki medycznej są świadczone na tych samych zasadach i poddane tym samym rygorom wynikającym z przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie podlega również wątpliwości, że ich celem jest przywracanie czy poprawa zdrowia tych osób. Zgodnie z art. 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rehabilitacja osób niepełnosprawnych (której elementem są ww. turnusy rehabilitacyjne ? vide art. 10) oznacza zespół działań leczniczych zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania i jakości życia.

Bardzo cieszy to, że ministerstwo naprawia swój błąd, smuci jednocześnie fakt, że podczas prac legislacyjnych nie zostały wzięte pod uwagę ww. argumenty. Ciekaw jestem również, czy osoby odpowiedzialne w resorcie finansów za przygotowanie projektów rozporządzeń poniosą jakiekolwiek konsekwencje służbowe? czy dalej będą uprawiali ?radosną twórczość urzędniczą? oderwaną od rzeczywistości?

Karol Łukasiewicz

Źródło: Ministerstwo Finansów

Załączniki:
Pobierz plik (Projekt.PDF)Projekt.PDF[ ]64 Kb10.02.2011 10:49
Tagi:

Komentarze do artykułu mogą dodawać tylko zarejestrowani użytkownicy.

Najczęściej komentowane
obrazek
Podatek VAT a usługi rehabilitacyjne
W dniu 1 stycznia 2011 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy ...
Ilość komentarzy: 3
obrazek
Za rok mniej z 1%?
Nie tak dawno pisałem o tym, jak to kogoś ?boli? fakt, że ...
Ilość komentarzy: 2

Kto jest Online

Na portalu jest teraz

0 użytkowników50 gości
X  Nie pokazuj więcej
Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji o celu ich używania w przeglądarce znajdziesz tutaj.