PDF Drukuj Email
Dodany przez Lukarolus | czwartek, 11 listopada 2010 22:34 | Poprawiony: niedziela, 05 grudnia 2010 13:18
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych

Dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008r. Nr 14 poz. 92)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

 

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
  • kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • udokumentowana postawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności, umowa najmu, dzierżawy),
  • zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana,
  • dokumenty potwierdzające dochód wymieniony we wniosku,
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

Źródło: www.lublin.pcpr.info