PDF Drukuj Email
Dodany przez | poniedziałek, 02 września 2013 20:55 | Poprawiony: środa, 26 marca 2014 21:36
Mikropolaryzacja ośrodków centralnego układu nerwowego
Mało znana w Polsce mikropolaryzacja ośrodków centralnego układu nerwowego (transcranial direct current stimulation) powstała w Instytucie Mózgu Rosyjskiej Akademii Nauk i jest wciąż ulepszana. W Norwegii prowadzona jest w ramach rządowego programu. Oprócz tego rozpowszechniona jest w krajach Europy Zachodniej takich jak Anglia, Francja, Niemcy, jak również w Stanach Zjednoczonych. Na kongresie, który odbył się 26.10.2009 we Wrocławiu pt. ?Nowe metody leczenia mózgu? zaprezentował ją jej współtwórca, prof. Aleksiej M. Szeliakin z Instytutu Mózgu Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. ? Skuteczność leczenia jest średnio o 44 proc. wyższa niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod ? prezentował wyniki wieloletnich badań klinicznych prof. Szeliakin. Najważniejsze jednak, że po zastosowaniu kilkunastu procedur w organizmie chorego aktywują się procesy samoregulacji. Chory przestawia się na wzorzec wydobyty z jego mózgu.

Metoda mikropolaryzacji bazuje na wykorzystaniu prądu stałego o bardzo niewielkim natężeniu. Zabieg jest nieinwazyjny i niebolesny dla pacjenta.

Cykl  terapeutyczny wymaga codziennych sesji 10-15-minutowych w ciągu kolejnych 10-15 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni). Przy dobrych efektach terapii wskazana jest kontynuacja, ale nie wcześniej jak po trzech miesiącach.

Wskazania:
  • Mózgowe porażenie dziecięce
  • ADHD
  • Autyzm
  • Padaczka lekooporna
  • Udary
  • Inne zaburzenia neurologiczne: opóźniony rozwój psychomotoryczny, opóźniony rozwój mowy, trudności szkolne, tiki, urazy mózgowo-czaszkowe oraz zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne.

Przeciwwskazania:
  • Ciała obce
  • Rozrusznik serca.

Na wstępną konsultację neurologiczną, która ocenia, czy nie ma przeciwwskazań do podjęcia terapii, można umówić się we wrocławskiej Fundacji ?Promyk Słońca?. Terapia odbywa się w 10-dniowych cyklach, ok. 10 min. jeden zabieg, koszt: 60 zł za jeden zabieg.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii Fundacji ?Promyk Słońca?
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
tel. (71) 782 77 77 wew. 21 i 22