PDF Drukuj Email
Dodany przez Kasia | niedziela, 06 lutego 2011 19:23 | Poprawiony: poniedziałek, 07 lutego 2011 00:16
Lokomat - urządzenie do treningu lokomotorycznego
Zautomatyzowana orteza do oceny i nauki chodu LOKOMAT to unikalne urządzenie pozwalające na trening chodu w warunkach dynamicznego odciążenia z symulacją wzorca chodu dla segmentów kończyn dolnych (udo i podudzie), z możliwością dowolnego ustawienia parametrów chodu (prędkość, długość kroku). Zastosowanie ortezy pozwala na precyzyjne wykonanie maksymalnej liczby powtórzeń cykli chodu w prawidłowym wzorcu, co jest niezbędnym elementem w reedukacji utraconej lub zaburzonej funkcji chodu. Ponadto pozwala to zapobiegać powstawaniu kompensacji i patologicznych wzorców na wczesnych etapach usprawniania w schorzeniach neurologicznych.


Lokomat to:
 • zewnętrzny szkielet sterujący pracą kończyn dolnych pacjenta,
 • oprogramowanie sterujące i kontrolujące przemieszczania się segmentów kończyn dolnych, tj. uda i podudzia,
 • sterowanie ruchem w określonym dla danego pacjenta wzorcu chodu z określoną prędkością i zakresem ruchu,
 • uniwersalne moduły urządzenia umożliwiające na precyzyjne dopasowanie ortezy do warunków anatomicznych różnych pacjentów.
Sterowane elektronicznie dynamiczne odciążenie pacjenta w trakcie chodu pozwala indywidualnie dobrać wielkość osiowego obciążenia zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych. Ponadto odciążenie ogranicza do minimum wielkość siły inercji nawet przy bardziej dynamicznych elementach poruszania się ćwiczącego.

Moduł ADVANCE ortezy LOKOMAT pozwala na:
 • dokładną ocenę wielkości siły zastosowanej przez pacjenta w trakcie chodu przez poszczególne segmenty kończyny dolnej (udo, podudzie),
 • przekształcenie informacji z czujników na informację zwrotną dla pacjenta,
 • obiektywną ocenę parametrów chodu,
 • systematyczne nadzorowanie skuteczności prowadzonej terapii.
Inne zalety stosowania ortezy:
 • indywidualizacja parametrów w trakcie treningu chodu (indywidualna regulacja oporu i/lub wspomaganie zajętej strony umożliwiające wykonanie płynnego symetrycznego wzorca chodu pacjenta np. z porażeniem jednostronnym),
 • ocena aktywności pacjenta, m.in.: wydatek energetyczny, sztywność segmentów ciała podczas ich przemieszczania się, siła generowana przez poszczególne segmenty ciała (udo, podudzie), zakres ruchu poszczególnych segmentów ciała (udo, podudzie),
 • prawidłowy wzorzec chodu wspomagany przez system odciążenia,
 • zwiększenie neuroplastyczności indukowanej treningiem poprzez fizjologiczną stymulację zakończeń afrentnych w kończynach dolnych,
 • obiektywizacja prowadzonej terapii,
 • pełna archiwizacja ćwiczeń i testów pacjenta,
 • bezpieczeństwo pacjentów z największymi ograniczeniami ruchowymi,
 • optymalne wykorzystanie personelu medycznego zaangażowanego w proces reedukacji chodu (tylko 1 osoba),
 • skuteczniejsza reedukacja chodu oparta o najnowszą wiedzę z zakresu neurologii, neurofizjologii i neurorehabilitacji,
 • rampa podjazdowa dla pacjentów na wózkach,
 • zastosowanie ortezy znajduje miejsce w neurorehabilitacji u pacjentów po udarze mózgu, urazie OUN, uszkodzeniu rdzenia kręgowego, chorobach zwyrodnieniowych OUN, u dzieci z MPD.


Źródło: www.technomex.pl