PDF Drukuj Email
Dodany przez | czwartek, 21 października 2010 15:14 | Poprawiony: niedziela, 09 stycznia 2011 18:25
Pegaz 2010
"Pegaz 2010? - moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się  przyjmowane są wnioski w obszarach C i D - terminy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w bieżącym roku w ramach programu ?Pegaz 2010? w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się przyjmowane są wnioski w obszarach C i D w terminach:
  • w obszarze C ? pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu ? od dnia 24 września do dnia 11 października br.,
  • w obszarze D ? pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji ? w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 15 listopada danego roku.
Tak więc termin na składanie wniosków już minął, poczekajmy zatem do przyszłego roku a zobaczymy co nasz "kochany" PFRON nam zaproponuje ...