PDF Drukuj Email
Dodany przez | czwartek, 28 listopada 2013 21:08 | Poprawiony: wtorek, 05 sierpnia 2014 20:54
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk „W Naszych Rękach”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk „W Naszych Rękach” pomaga osobom z wrodzonymi, jak i nabytymi wadami rąk. To jedyna w kraju organizacja o zasięgu ogólnopolskim zajmująca się tą tematyką. Działa od 2009 roku. Swoim działaniem obejmuje zarówno dzieci, jak i dorosłych. Od marca 2012 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i może zbierać środku z tytułu 1% na własne konto. Nie prowadzi subkont dla osób indywidualnych.

Stowarzyszenie pomaga osobom z wadami rąk godnie funkcjonować w społeczeństwie. Niesie pomoc dydaktyczną, psychologiczną i prawna osobom dotkniętym wadami i chorobami narządów ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem wad i chorób rąk oraz wad i chorób współistniejących. Pomaga członkom ich rodzin oraz osobom sprawującym opiekę nad ludźmi dotkniętymi ww. wadami i chorobami. Popularyzuje też tematykę wad i chorób narządów ruchu, m.in. za pośrednictwem mediów i materiałów poligraficznych.

www.wnaszychrekach.pl