PDF Drukuj Email
Dodany przez Joanna Pąk | sobota, 30 marca 2013 19:59 | Poprawiony: sobota, 19 kwietnia 2014 10:45
Na Wielkanoc
Ojciec

Zesłałem Słowo na ziemię
Słowo, które było we Mnie
i żyło we mnie.
Ono było zanim powstał świat.
Widziało raj
i grzech pierwszych ludzi
- ciężar winy rozlanej
na całą ludzkość.
Kochałem tych, co stworzyłem.
Wybrałem Matkę..- Marię..
Zwyczajną dziewczynę,,
a jednak bez skazy grzechu.
Posłałem Syna - Słowo
na odkupienie.
Przez Krzyż...
A Słowo na imię ma Jezus.

Został On wydany
w ręce arcykapłanów
i ukrzyżowany,
a Jego krew odkupiła świat.
W cieniu Golgoty rozegrał się dramat
Boga - Mojego Syna
i tych, którzy w Niego uwierzyli.


Arcykapłani

Tworzyliśmy zwartą grupę.
Znaliśmy Torę
i Pisma proroków.
Mieliśmy poważanie wśród ludu.
Uważano nas za mądrych
i bliższych Bogu
Pewnego dnia
zjawił się Jezus ?
syn Marii i Józefa,
cieśli z Nazaretu.
Znał Pisma proroków,
a siebie nazywał
Synem Bożym.
Głosił obce nam nauki
o zmartwychwstaniu.
Powołał swoich uczniów..
Poczuliśmy się zagrożeni.
Obawialiśmy się utraty autorytetu
wśród ludu.
Od tej pory szukaliśmy sposobu
aby go pojmać
i postawić przed sąd.

Jezus

Ja jestem tym Słowem,
Które zapowiedział Bóg przed wiekami.
Ojciec wysłał Mnie,
abym zbawił świat
przez cierpienie.
Przepowiadali Mnie prorocy.
Mój krzyż
był dopełnieniem tego,
co musiało się wypełnić.
Tylko pozornie
cierpiałem z woli człowieka.
Krew z moich ran obmyła z grzechu
wszystkie pokolenia.
Swoim Zmartwychwstaniem pokazałem,
że życie jest mocniejsze
niż cierpienie i śmierć.
Dałem początek
Nowemu Życiu,
w którym każdy z was
w Bogu odpocznie.
Wystarczy tylko w Niego
sercem uwierzyć.

Joanna Pąk
?W cieniu Golgoty?, Wyd. Sandomierz 2008Joanna Pąk
?W cieniu Golgoty?, Wyd. Sandomierz 2008