PDF Drukuj Email
Dodany przez Kasia | środa, 11 stycznia 2012 09:31 | Poprawiony: środa, 11 stycznia 2012 09:34
Po spotkaniu z Premierem
Informacja prasowa (Warszawa 4.01.2012 r.)

- Przyszli ludzie, którzy mają problem i ten problem jest do rozwiązania, mówił Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem.

Rozmowy w sprawie zmian przepisów trwają. Teraz przedstawiciele lekarzy pojechali do Ministerstwa Zdrowia, gdzie spotkają się z ministrem Bartoszem Arłukowiczem. Będą pracować nad zmianami przepisów, które zlikwidują problemy z wystawianiem recept. Do czasu wdrożenia nowych rozwiązań zasady wystawiania recept z adnotacją ?refundacja do decyzji NFZ" nie ulegają zmianie.

4 stycznia premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, portalu Konsylium24 oraz Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia.

30 grudnia lekarze wysłali do premiera list z prośbą o to, by osobiście zajął się sprawą przepisów o wypisywanie recept na leki refundowane. Przepisy te nakładają na lekarzy obowiązek weryfikacji dokumentów uprawniających pacjenta do refundacji oraz ustalenie odpłatności za leki.

- W ubiegłym roku nasze uwagi i propozycje zmian w ustawie refundacyjnej, trafiły do ministerstwa zdrowia, żadna z nich nie została uwzględniona - mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. - Protest lekarzy był ostateczną formą zwrócenia uwagi na problem.

Protest pieczątkowy rozpoczął się 1 stycznia 2012 roku. Polega na powstrzymaniu się lekarzy od orzekania o uprawnieniach pacjenta do refundacji oraz do określania stopnia refundacji, poprzez przybijanie na receptach pieczątki: Refundacja leku do decyzji NFZ. W proteście
według danych FPZ uczestniczy ok 75 proc. lekarzy z całej Polski. Lekarze zapowiadają, że odstąpią od protestu po zrealizowaniu swoich postulatów.

Czego domagają się lekarze Porozumienia Zielonogórskiego:
1. Wykreślenia z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, postanowień art. 48 ust. 8 ustawy oraz art. 58, w zakresie przerzucającym na lekarzy obowiązek określania poziomu taksacji leków refundowanych.
2. Niewprowadzania w życie postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. określających obowiązek ?taksowania" poszczególnych leków.
3. Wykreślenia z obowiązujących obecnie umów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcami, a NFZ zapisów:
- nakładających na świadczeniodawców obowiązek weryfikacji prawa do świadczeń,
- przewidujących sankcję za wystawienie recept na leki refundowane pacjentom nie posiadającym stosownych uprawnień.
4. Wprowadzenie do obowiązujących obecnie umów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcami, a NFZ uzgodnionych wspólnie zapisów określających legalną definicję pojęcia: ?udokumentowane względy
medyczne".

Zrzeszeni w FPZ lekarze oświadczyli także, że są gotowi w każdej chwili spełnić obowiązki nałożone na nich przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ - o ile jednak zostaną w tym zakresie wyposażeni w odpowiednie narzędzia, m.in. w kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Monika Kowalska
rzecznik prasowy
Federacja Porozumienie Zielonogórskie