PDF Drukuj Email
Dodany przez Kasia | niedziela, 27 lutego 2011 21:03 | Poprawiony: poniedziałek, 28 lutego 2011 21:09
Damy Radę bierze udział w konferencji!
Z przyjemnością informujemy, że portal Damy-Rade.org weźmie udział w konferencji realizowanej w ramach projektu: ?Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych?
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI ? Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 ? Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1.- Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Konferencja odbędzie się w dniu 25.03.2011 r. (piątek) w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, s. 224.

Spotkanie ma na celu prezentację wyników badań prowadzonych w ramach w/w projektu oraz wymianę doświadczeń w gronie osób zainteresowanych poruszanym tematem.

Celem projektu jest uzyskanie kompleksowej diagnozy sytuacji na rynku w pracy w województwie lubelskim w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich płci, jak również wypracowanie praktycznych rozwiązań w tym obszarze oraz upowszechnienie znajomości diagnozy.


Ramowy program konferencji
10.30 ? 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 ? 11.10 Wystąpienie otwierające ? dr Julita Agnieszka Rybczyńska ? Prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej
11.10 ? 11.25 Prezentacja podsumowująca realizację projektu ? Anna Selwa, Koordynator Projektu
11.25 ? 11.45 ?Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna? ? prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu ? dr Paweł Rydzewski, specjalista ds. badań
11.45 ? 12.05 ?Tożsamość społeczna pracujących osób niepełnosprawnych? - prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu ? dr Joanna Bielecka-Prus, specjalista ds. badań
12.05 - 12.25 ?Działania podejmowane przez instytucje mające na celu wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych? - prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu ? mgr Anna Szkoła, specjalista ds. badań
12.25 ? 12.45 ?Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w opiniach przedstawicieli zakładów pracy? - prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu ? dr Paweł Rydzewski, specjalista ds. badań
12.45 ? 13.05 ?Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej? ? mgr Marzena Kruk, doktorantka, Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
13.05 ? 13.15 Dyskusja
13.15 ? 13.45 Przerwa (catering), zebranie ankiet ewaluacyjnych
13.45 ? 14.05 ?Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych? - prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu ? dr Renata Maciejewska, specjalista ds. badań
14.05 ? 14.25 ?Pracownik z niepełnosprawnością narządu ruchu w środowisku pracy ? obserwacje z praktyki? ? mgr Barbara Jurkowska, Portal Damy-Rade.org, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
14.25 ? 14.45 ?Ekonomiczne i społeczne problemy w funkcjonowaniu instytucji działających na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym? ? prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu ? dr Joanna Bielecka-Prus, specjalista ds. badań
14.45 ? 15.05 ?Przepisy prawa dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych ? stan prawny na rok 2011 ? ? mgr Wiesław Olechowski, Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych
15.05 ? 15.25 ?Projekty skierowane do osób niepełnosprawnych w badaniach ewaluacyjnych? ? mgr Krystyna Małocha, specjalista ds. ewaluacji
15.25 ? 15.45 ?Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy w opinii pracowników instytucji wsparcia? ? prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu - dr Renata Maciejewska, specjalista ds. badań
15.45 ? 16.00 Dyskusja, zakończenie konferencji